Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Toename luchtvervuiling na opheffen lockdown

18/09 16:30 - Toename luchtvervuiling na opheffen lockdown
De quarantainemaatregelen om het coronavirus te beheersen hebben geleid tot een sterke afname van het vlieg- en wegverkeer en industriële activiteiten in landen als China, India, Italië, Spanje en Frankrijk. Vanuit de ruimte konden we de afname van de bijbehorende luchtvervuiling, en met name de afname van stikstofdioxide (NO2) tot wel 50-60%, van dag tot dag volgen met het TROPOMI-instrument op de satelliet Sentinel-5P. Nu de maatregelen in de meeste landen versoepeld worden, zien we ook verkeer en bedrijvigheid weer toenemen. In de periode mei tot augustus meten we echter een duidelijke toename van de NO2-vervuiling in Europa richting het niveau zoals we dat gewend zijn in de afgelopen jaren, alhoewel de concentraties nog steeds 10-20% lager zijn dan in 2019....


 
 
 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres