Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen, brief aan de VC voor Financiën van de Eerste Kamer

24/01 12:15 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen, brief aan de VC voor Financiën van de Eerste Kamer
24-01-2020 Geachte dames en heren,   Op 28 januari staat bovengenoemd wetsvoorstel geagendeerd voor voorbereidend onderzoek door uw Commissie. VNO-NCW en MKB-Nederland willen in het kader daarvan graag onderstaande kanttekeningen maken en verzoeken u daarmee bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel rekening te houden.   Inleiding Het wetsvoorstel implementeert de vijfde anti-witwasrichtlijn¹ ("Richtlijn") en beoogt een ubo-register in te richten bij de Kamer van Koophandel dat volledig toegankelijk is voor uitsluitend overheids- en opsporingsdiensten. Het register is verder voor eenieder uitsluitend beperkt toegankelijk. Deze beperkte toegang houdt in dat iedereen toegang krijgt tot de zes ubo-gegevens die zijn benoemd in de Richtlijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang (waarbij Nederland heeft gekozen voor 3 bandbreedtes: 25% tot 50%, 50% tot 75% of 75% tot 100%). Voor het vullen van het register is een termijn van 18 maanden voorzien. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid (nader uitgewerkt in een implementatiebesluit) om in geval van een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie een verzoek te doen tot afscherming van de gegevens in het ubo-register.   Positie VNO-NCW en MKB Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland hechten groot belang aan het voorkomen en bestrijden van malafide praktijken in het handelsverkeer, misbruik van rechtspersonen, het witwassen van crimineel geld en belastingontduiking. Het ubo-register wordt ingevoerd als een additioneel instrument in de strijd tegen deze illegale praktijken.   Met de familiebedrijven en DGA's blijven VNO-NCW en MKB-Nederland, nog steeds grote zorgen hebben over de privacy en de (daaraan verbonden) veiligheid van deze ondernemers. Het blijft maar zeer de vraag of het UBO-register echt helpt om fraude en witwassen te voorkomen. De gevoelens van onveiligheid die gepaard gaan met de blootstelling aan het risico van fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie kunnen er toe leiden dat familiebedrijven zich niet langer in Nederland thuis voelen. Dat zou ongewenst zijn.   Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn extra waarborgen ter bescherming van de privacy in het wetsvoorstel opgenomen die nog nadere uitwerking behoeven. Dit betreft de verbeterde identificatiemogelijkheden van verzoekers om informatie uit het ubo-register en de mogelijkheid voor ubo's om inzicht te verkrijgen in het aantal keren dat hun informatie in het ubo-register is geraadpleegd. Dit moet nog verder nader worden uitgewerkt. Met hetzelfde beschermingsoogmerk is ook de motie Bruins aangenomen. De motie moet nog worden uitgevoerd. De essentie ervan is dat verzoekers van informatie uit het register worden onderverdeeld in categorieën en dat ubo's inzage krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verzocht per categorie. Dit alles heeft de zorgen om de bescherming van de privacy nog niet weggenomen.   Verzoek aan Eerste Kamer VNO-NCW en MKB-Nederland constateren dat de (timing van de) uitwerking van vorengenoemde waarborgen en toezeggingen nog niet in alle gevallen duidelijk is. Dat is onwenselijk omdat het de extra bescherming van privacy betreft. Daarom moet duidelijk zijn dat een en ander tijdig en afdoende geregeld is. VNO-NCW en MKB-Nederland verzoeken u daarom de Minister van Financiën te verzoeken: Te verduidelijken dat de 18 maanden termijn ingaat per de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (en niet per 10 januari 2020 - de implementatietermijn van de Richtlijn - welke datum tot nu toe in de Kamerstukken wordt gehanteerd).  Toe te zeggen dat de verbeterde identificatiemogelijkheid en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe vaak gegevens worden geraadpleegd, vóór het verstrijken van de 18-maanden termijn onderdeel zijn van het ubo-register.  Te zorgen voor een spoedige uitvoering van de motie Bruins, zodat ook de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om inzicht te krijgen in categorieën verzoekers, binnen genoemde termijn van 18 maanden operationeel is. 4. Een vergelijkend overzicht te verstrekken van de afschermingsregimes in verschillende lidstaten zodat bezien kan worden of Nederland striktere eisen stelt dan andere lidstaten en of er wellicht andere opties mogelijk zijn. Deze punten worden verder uitgewerkt in de bijlage.   Tot nadere toelichting zijn wij uiteraard graag bereid.   Hoogachtend,   Mevrouw G. Dolsma Directeur Economische Zaken ¹ Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 Gerelateerde standpunten: OndernemingsrechtPrivacy Lees meer over familiebedrijven dga (directeur-grootaandeelhouder) privacy wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) Downloads Brief met bijlage Briefnummer: 20/10.020/SD/Mge...


 
 

Meer over computer ICT

26/02 13:15 Techreuzen investeren steeds meer geld in fintech

26/02 13:15 Techreuzen investeren steeds meer geld in fintech

26/02 12:30 Nieuwe aanval laat malware via firewalls met elkaar communiceren

26/02 12:15 Enterprise-IoT vergeven van shadow-IoT en kwaadaardig verkeer

26/02 12:15 Enterprise-IoT vergeven van shadow-IoT en kwaadaardig verkeer

26/02 11:45 Europese standaardisatie blockchain van start

26/02 11:30 Ondernemingsraad politie luidt noodklok over C2000-communicatiesysteem

26/02 11:30 Adobe benoemt Alex Azzopardi tot Managing Director Netherlands

26/02 11:30 Open data is aanjager voor economie

26/02 11:30 Enable U zorgt voor de juiste datastromen

26/02 11:15 Ongepatchte gaten bezorgen bedrijven meer schade

26/02 11:15 Amsterdam zet algoritme in voor opsporing illegale vakantieverhuur

26/02 11:15 Ongepatchte gaten bezorgen bedrijven meer schade

26/02 11:15 Amsterdam zet algoritme in voor opsporing illegale vakantieverhuur

26/02 10:45 Kopernetwerk KPN in 2023 buiten gebruik

26/02 10:45 Datalek bij United Consumers

26/02 10:45 Bezwaren van burgers staan uitrol 5G-zendmasten in de weg

26/02 10:45 ‘Voor minder dan 5 miljoen hoef je bij ons niet aan te kloppen’

26/02 10:30 Aantal ongeautoriseerde apparaten binnen de werkomgeving stijgt

26/02 10:30 Rockwell Automation versterkt portfolio voor besturing en visualisatie met ASEM

26/02 10:30 Transavia getroffen door datalek

26/02 10:30 Cisco rolt nieuw certificerings- en trainingsprogramma uit

26/02 10:15 'Mobiele beveiliging steeds meer ondergeschoven kindje'

26/02 10:15 'Mobiele beveiliging steeds meer ondergeschoven kindje'

26/02 09:45 Datto integreert met Intel

26/02 09:45  'Burgers houden komst 5G-masten tegen'

26/02 09:45 Aantrekken chipmarkt helpt ASMI aan sterk kwartaal

26/02 09:45 Firefox activeert standaard controversiële beveiliging

26/02 09:45  'Burgers houden komst 5G-masten tegen'

26/02 09:45 Aantrekken chipmarkt helpt ASMI aan sterk kwartaal

26/02 09:45 Firefox activeert standaard controversiële beveiliging

26/02 09:30 90.000 Nederlandse organisaties kwetsbaar door RDP

26/02 09:30 Databricks versnelt opzetten van data lakehouses met Databricks Ingest

26/02 08:30 Techbedrijven als Philips voelen de gevolgen van coronavirus

26/02 08:15 Lessen bootcamps programmeren

26/02 07:45 Lessen bootcamps programmeren

26/02 06:30 Palo Alto Networks introduceert Cortex XSOAR

26/02 00:30 Beveiliging krijgt steeds meer prioriteit van bedrijfstop

25/02 19:45 Wat is ISO 27001, dé norm voor informatiebeveiliging?

25/02 18:30 CEO Enrique HP staat open voor gesprekken met Xerox

25/02 16:45 Aanschafprijs eHerkenning gaat omlaag

25/02 16:45 Aanschafprijs eHerkenning gaat omlaag

25/02 15:30 AP onderzoekt aanbieders van PSD2

25/02 15:30 Cisco SecureX versnelt detectie en mitigatie van security dreigingen

25/02 15:15 Wat is de rol van de CIO nu de business zelf innoveert?

25/02 14:45 5 redenen waarom een IT-beveiliger vertrekt

25/02 14:45 5 redenen waarom een IT-beveiliger vertrekt

25/02 11:45 Hoe de freelancer uit Californië verdween

25/02 11:45 ‘Europese Commissie beveelt ambtenaren Signal aan’

25/02 11:45 ‘Europese Commissie beveelt ambtenaren Signal aan’

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres