Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Defensie onderdeel LIMC moet tijdelijk stoppen met verzamelen data over burgers

28/11 17:45 - Defensie onderdeel LIMC moet tijdelijk stoppen met verzamelen data over burgers
Het Defensie onderdeel LIMC moet tijdelijk stoppen met verzamelen data over burgers die actief zijn rond de coronacrisis. Dit schrijft minister Ank Bijleveld (foto) van Defensie aan de Tweede Kamer. Bijleveld schrijft het volgende: Hierbij reageer ik op het verzoek van de Tweede Kamer om een brief over het NRC-artikel van 15 november ‘Leger verzamelde data in Nederland’. Dit artikel gaat in op de activiteiten van het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Koninklijke landmacht. Deze brief betreft een eerste reactie hierop hangende de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek hiernaar door de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie. Als het onderzoek gereed is, stuur ik deze met mijn reactie naar de Tweede Kamer. In afwachting van de uitkomsten hiervan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten. Het LIMC De informatie-omgeving is volop in ontwikkeling met grote gevolgen voor de omgeving waarin de krijgsmacht opereert en voor het opereren van de krijgsmacht zelf. De Defensievisie-2035 die het kabinet u op 15 oktober toestuurde, gaat hier uitgebreid op in. De visie stelt verder dat een van de drie eigenschappen van de krijgsmacht is dat deze naast technologisch hoogwaardig en een betrouwbare partner en beschermer, ook informatiegestuurd moet zijn. Het gaat hierbij om moderne IT die nodig is om vooral voor de eerste en tweede hoofdtaak van Defensie grote hoeveelheden informatie te verzamelen en snel te verwerken, zodat de commandant tijdig betrouwbare informatie ontvangt. Dit is cruciaal voor elke militaire operatie, voor de bescherming van de eigen mensen en voor de bescherming van de bevolking in de omgeving waarin de krijgsmacht opereert. Dit kan onder andere volgens het principe van Concept Development & Experimentation (CD&E) dat ook door de NAVO wordt gezien als instrument voor capaciteitenontwikkeling. Dit is een iteratief proces van passen en meten, vallen en opstaan en voortdurend herhalen van dit proces. Volgens deze methode wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd. Naleving van wet- en regelgeving is hierbij altijd het uitgangspunt. Met het oog op de gewenste doorontwikkeling op het gebied van informatiegestuurd opereren heeft Defensie in maart een experimentele eenheid opgericht die het CD&E traject volgt, het LIMC. Behalve voor de eerste en tweede hoofdtaak zou het experimentele LIMC in voorkomend geval ook activiteiten onder en ten behoeve van het civiele gezag kunnen uitvoeren. Het juridisch kader en onafhankelijk onderzoek Sinds de oprichting van het LIMC is er door de civiele autoriteiten geen verzoek tot bijstand gedaan. Daarmee gelden voor de omgang met persoonsgegevens voor het LIMC de reguliere kaders die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en niet bijvoorbeeld de Wet politiegegevens (Wpg) in geval van bijstand aan de politie. De krijgsmacht heeft geen algemene wettelijke taak en bevoegdheid om persoonsgegevens uit open bronnen te verzamelen zoals politie, justitie en de MIVD en de AIVD onder bepaalde voorwaarden wel hebben. Het gebruik van open bronnen voor de taakuitoefening waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt, is overigens wel toegestaan. Naar aanleiding van het desbetreffende NRC-artikel doet de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie een eigenstandig onderzoek naar de naleving van de AVG bij het LIMC. De Functionaris Gegevensbescherming is de wettelijke, onafhankelijke, interne toezichthouder van Defensie op het gebied van gegevensbescherming. Zij zal de resultaten van haar onderzoek en de aanbevelingen vastleggen in een rapport. Het streven van de Functionaris Gegevensbescherming is erop gericht het rapport begin 2021 aan mij aan te bieden. Vervolgens zal ik dit met mijn appreciatie naar de Tweede Kamer sturen. De beantwoording van de ingezonden vragen van 24 november 2020 van de leden Belhaj (D66) en Karabulut (SP) over LIMC, JISTARC en andere inlichtingenwerkzaamheden door de krijgsmacht vergt meer tijd en deze antwoorden worden op een later moment verstuurd. DE MINISTER VAN DEFENSIE Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten...


 
 

Meer over computer ICT

19/01 13:45 ROAD 2020: datacenterspecialist SJ-Solutions aangesteld als nieuwe Mantelhouder

19/01 13:45 Na 7 jaar onderhandelen is er een investeringsakkoord tussen de EU en China

19/01 13:45 Google nader onderzocht door EC

19/01 13:45 Google nader onderzocht door EC

19/01 12:45 Contactgegevens Viruswaarheid gelekt

19/01 11:45 Nieuw EU- de belangrijkste prioriteiten

19/01 11:45 Toenemende digitale dreigingen en interconnectiviteit vragen om Europese aanpak

19/01 11:45 'Loopbaan IT-vrouwen loopt vertraging op door lockdown'

19/01 11:45 Nederland blijkt op één na braafste met AVG-meldingen

19/01 11:45 'Loopbaan IT-vrouwen loopt vertraging op door lockdown'

19/01 11:45 Nederland blijkt op één na braafste met AVG-meldingen

19/01 11:30 Salary coronadip IT-vacatures voorbij maar salaris stagneert

19/01 11:15 Brexit Adjustment het steunfonds van de EU voor bijzonder Brexit-nadeel

19/01 11:15 De architectuur van de overheid

19/01 10:45 Kennisnet komt met handboek digitale geletterdheid voor scholen

19/01 10:45 Kennisnet komt met handboek digitale geletterdheid voor scholen

19/01 10:30 John Parler binnenkort weer bereikbaar

19/01 10:30 Viruswaarheid lekt e-mailadressen en telefoonnummers

19/01 10:15 ‘Laat Huawei Nederland afstand nemen van Oeigoeren-technologie’

19/01 10:15 Zo gebruik je als organisatie het veiliger internetadresboek

19/01 10:15 ‘Laat Huawei Nederland afstand nemen van Oeigoeren-technologie’

19/01 10:15 Zo gebruik je als organisatie het veiliger internetadresboek

19/01 10:15 CIO’s focussen minder op technologie en meer op teamwork

19/01 09:45 Europese cloudbedrijven krimpen, ondanks grote cloudgroei

19/01 09:45 Eindhoven krijgt eigen startloket voor tech-startups in de regio

19/01 09:45 Europese cloudbedrijven krimpen, ondanks grote cloudgroei

19/01 09:45 Eindhoven krijgt eigen startloket voor tech-startups in de regio

19/01 09:30 Woningcorporaties optimaliseren inkoop onderhoudsdiensten met SAP Ariba Snap

19/01 09:30 Private equity firma Exponent benoemt Jeroen Regeur als Head of Benelux

19/01 09:15 Een sterk Europa is goed voor Nederland, vindt De Nederlandsche Bank

19/01 09:15 PostNL wil met nieuwe bestuurder digitalisering versnellen

19/01 09:15 PostNL wil met nieuwe bestuurder digitalisering versnellen

19/01 08:45 Cryptshare en Spryng kondigen samenwerking aan

19/01 08:30 WhatsApp stelt aanpassing gebruikersvoorwaarden uit tot half mei

19/01 08:30 Breens Network neemt softwareontwikkelaar Educator over

19/01 08:30 Logitech lanceert nieuwe video conferencing toepassingen

19/01 08:30 Digitale oorlog of vrede?

19/01 08:30 Tien Nederlandse softwarebedrijven die volgens gebruikers eruit springen

19/01 08:30 Meerderheid organisaties denkt dat productiviteitswinst van thuiswerken ook na corona blijft

19/01 07:45 Lenovo kondigt nieuwe ThinkBook devices aan

19/01 07:45 Woningcorporaties stroomlijnen inkoopprocessen met SAP Ariba Snap

19/01 07:45 Techeap.nl selecteert veelbelovende scale-ups van Nederland

19/01 07:45 IT- o.a. 'Capitoolbestormer wilde laptop Pelosi aan Russen verkopen'

19/01 07:45 IT- o.a. 'Capitoolbestormer wilde laptop Pelosi aan Russen verkopen'

19/01 07:30 BT kondigt nieuwe technologie unit aan

19/01 07:30 Meer IT-vacatures eind 2020 dan voor de pandemie

19/01 06:30 Facebook schikt Amerikaanse rechtszaak over gezichtsherkenning

19/01 00:30 Corona zorgt voor tweeledig beeld telecom

19/01 00:30 Koning & Hartman gaat langdurig partnership aan met T-Mobile

19/01 00:30 Europese cloud providers verliezen marktaandeel aan Amerikanen

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres