Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Wilde dieren heroveren het nucleaire rampgebied in Fukushima

01/06 00:30 - Wilde dieren heroveren het nucleaire rampgebied in Fukushima
Cameravallen hebben tersluiks meer dan twintig verschillende diersoorten op beeld vastgelegd.Bijna tien jaar geleden ging het in de kerncentrale in het Japanse Fukushima helemaal mis. Een aardbeving en tsunami zorgden voor grote problemen die de kerncentrale beschadigde. Het resulteerde in een kernramp waarbij veel radioactieve straling vrijkwam. Mensen moesten het gebied onverhoopt verlaten en lieten huis en haard achter. En dat gaf wilde dieren de ruimte om zich massaal in het verwaarloosde gebied te vestigen.CameravallenOnderzoekers plaatsten in het nucleaire rampgebied 106 cameravallen die meer dan 267.000 foto’s schoten. Nadat onderzoekers alle foto’s hadden doorgespit, kwamen ze tot een verrassende ontdekking. De beelden hadden namelijk meer dan twintig verschillende diersoorten vastgelegd, waaronder wild zwijn, Japanse haas, makaken, fazanten, vossen en de wasbeerhond – een familielid van de vos. “Fukushima heeft een prachtig landschap dat grotendeels bebost is en zowel bergen als kustgebieden omvat,” vertelt onderzoeker James Beasley aan Scientias.nl. “Gezien het landschap en de verscheidenheid daaraan, is Fukushima de thuisbasis van veel verschillende diersoorten geworden.” Wat dat betreft verbaast het de onderzoeker niet dat deze dieren de verlaten gebieden opzochten. “Wat echter wel opvallend is, is dat we ook een paar foto’s hebben gemaakt van sikaherten en Aziatische zwarte beren,” gaat Beasley verder. “Hoewel ze wel rond Fukushima voorkomen, worden ze vaker aangetroffen in meer binnenlandse gebieden.”HeroverdHet lijkt er dus op dat dieren de door mensen verlaten gebieden opnieuw bevolken, ondanks de voortdurende aanwezigheid van schadelijke radioactieve straling. “Het lijkt misschien contra-intuïtief,” zegt Beasley, “maar onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten grote zoogdieren in de eerste jaren na de ramp in Tsjernobyl in aantallen zijn toegenomen. Gezien het feit dat de hoeveelheid straling die uit de kerncentrale van Fukushima vrijkwam vele malen lager lag dan in Tsjernobyl, is het niet heel verwonderlijk dat we nu bewijs hebben voor een vergelijkbare toename aan zoogdieren in Fukushima.”Het is niet voor het eerst dat deze onderzoeksgroep dierpopulaties in nucleair getroffen gebieden bestudeert. Een paar jaar geleden reisden ze af naar de Exclusion Zone in Tsjernobyl om te ontdekken wat daar eigenlijk allemaal leeft. Het gebied blijkt na analyse alles behalve verlaten te zijn. Zo zagen de onderzoekers het vaakst de grijze wolf, het Euraziatische zwijn, de rode vos en de wasbeerhond voorbij komen. Deze soorten werden allemaal gesignaleerd op plekken in de buurt van, of binnen de meest besmette gebieden.In de studie werden drie verschillende zones onderzocht: volledig verlaten gebieden vanwege te hoge radioactieve straling, beperkt bewoonde gebieden door een gemiddeld besmettingsniveau en bewoonde gebieden vanwege lage stralingsniveaus. Vervolgens hielden de onderzoekers scherp in de gaten welke en hoeveel dieren er in elk gebied voorkwamen. De resultaten zijn treffend. Gedurende 120 dagen schoten de camera’s meer dan 46.000 plaatjes van wilde zwijnen. Meer dan 26.000 van die foto’s waren genomen in verlaten gebieden, 13.000 in beperkt bewoonde gebieden en 7.000 in bewoonde regio’s. Andere soorten die eveneens in groten getale voorkwamen in geëvacueerde gebieden waren wasberen, de Japanse marter en makaken.Japanse bosgemzenDe bevindingen uit de studie laten goed zien dat dierpopulaties toenemen als mensen uit bepaalde gebieden verdwijnen. Al vormt de Japanse bosgems een opvallende uitzondering. Normaal gesproken leeft dit dier ver weg van menselijke nederzettingen. Maar uit foto’s gemaakt door de cameravallen blijkt dat Japanse bosgemzen veelvuldig in door de mens bewoonde gebieden voorkomen. Volgens de onderzoekers kan dit ermee te maken hebben dat de gems de snelgroeiende populatie zwijnen in de geëvacueerde gebieden proberen te vermijden.De Japanse bosgemzen zijn trouwens niet de enige die hun gedrag lijken aan te passen. Wilde zwijnen die namelijk in verlaten gebieden leven blijken namelijk overdag veel actiever te zijn dan de zwijnen die in door mensen bewoonde gebieden voorkomen. Dit betekent dat ze hun gedrag aanpassen in afwezigheid van mensen. Maar waarom? “Binnen bevolkte gebieden kunnen zwijnen in conflict komen met mensen doordat ze met hun snuit schade toebrengen aan bijvoorbeeld gewassen,” legt Beasley desgevraagd uit. “Hierdoor wordt er vaak op wilde zwijnen gejaagd. Het zwijn is echter een flexibele soort die zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Dat blijkt ook uit onze bevindingen. De zwijnen die in verlaten gebieden leven zijn veel actiever gedurende de dag dan de zwijnen in bewoonde gebieden. Dit suggereert dat de dieren hun gedrag aanpassen als ze niet met mensen te maken willen hebben.”Radioactieve stralingIn de studie lieten de onderzoekers de gezondheid van de dieren achterwege. “In plaats van de effecten van de radioactieve straling op de gezondheid van elk dier te onderzoeken, hebben we nu gekeken naar de hoeveelheid dieren die in de aan straling blootgestelde gebieden voorkomen,” legt Beasley uit. Toch kan de onderzoeker er wel iets over zeggen. “Het is duidelijk dat als de straling invloed zou hebben op de gezondheid van de dieren, dit in elk geval geen wijdverspreide impact heeft op de populaties,” zegt hij. “Wel weten we dat radioactieve straling moleculaire mutaties kan veroorzaken, schade kan toebrengen aan cellen en het voortplantingssucces beïnvloedt. Daarom zijn we onlangs begonnen met een aantal onderzoeken om dit soort effecten op wilde dieren in zowel Tsjernobyl als Fukushima te bestuderen.”[youtube:b-KR9_pHkQA]FactorenDe dieren zelf lijken zich echter niets van de radioactiviteit aan te trekken. “Onze resultaten vormen het eerste bewijs dat talloze diersoorten in de hele Fukushima-regio in groten getale aanwezig zijn, ondanks de radioactieve straling,” concludeert Beasley. Ook verschillende hoeveelheden straling deden de dieren weinig. “De aanwezigheid van mensen, hoogte en het landschap zijn de belangrijkste factoren, niet de stralingsniveaus.”Volgens Beasley is het onderzoek naar de aanwezigheid van dieren rond Fukushima belangrijk. “Er is grote belangstelling, zowel vanuit de wetenschappelijke hoek, als van het grote publiek naar de status en de gezondheid van wilde dieren die nu voorkomen rond nucleaire rampgebieden,” legt de onderzoeker uit. “De gegevens hierover zijn echter beperkt, waardoor er veel over de status van diersoorten wordt gespeculeerd. De gebieden zijn daarom perfecte ‘laboratoria’ geworden waarin we de effecten van langdurige blootstelling aan straling op planten en dieren beter kunnen gaan begrijpen.”Bron: scientias.nl  ...


 
 

Meer over binnenland weer

01/07 11:30 Miljoen mensen in India ontvluchten huis na overstromingen

01/07 00:30 Overstromingen en aardverschuivingen door hevige regenval in Peru

01/07 00:30 Oudste inslag op aarde suggereert dat een meteoriet de ijzige aarde liet ontdooien.

01/07 00:30 Tenminste 39 doden en ruim 1600 gewonden na aardbeving (6.8) in Turkije

01/07 00:30 Zeker 30 doden door overstromingen en aardverschuivingen door hevige regenval in Brazilië

01/07 00:30 Na 16 jaar trouwe dienst nadert het einde voor ruimtetelescoop Spitzer.

01/07 00:30 Aardbeving van 7,7 tussen Cuba en Jamaica, gevolgs door een 6.1 bij de Kaaimaneilanden

01/07 00:30 Overstromingen in Queensland (Australië) door hevige regenval.

01/07 00:30 Noodtoestand uitgeroepen in Madagascar. Tientallen doden en duizenden ontheemd als gevolg van overstromingen door hevige regenval.

01/07 00:30 Net geen satellieten scheren op 47 meter langs elkaar heen boven Pittsburgh

01/07 00:30 Berichtgeving hoogwater rivieren 5 t/m 9 februari 2020

01/07 00:30 Meer dan twintig doden door lawines in Oost-Turkije

01/07 00:30 Stormkansen 9 t/m 13 februari 2020

01/07 00:30 Christina Koch terug op aarde na recordruimtevlucht van 328 dagen

01/07 00:30 Slechte weer waarschijnlijk oorzaak vliegtuigcrash Istanbul

01/07 00:30 Australië maakt zich op voor cycloon Damien

01/07 00:30 Recordtemperatuur van 18,3 graden gemeten op Antarctica

01/07 00:30 Verzameltopic (foto's en berichtgeving) storm Ciara

01/07 00:30 Verzameltopic (foto's en berichtgeving) storm Dennis

01/07 00:30 De superheldere ster Betelgeuze is aan het komt er een explosie?

01/07 00:30 Overlast door zandstorm op de Canarische Eilanden

01/07 00:30 Aardbeving treft Turkije en doden en gewonden

01/07 00:30 Verzameltopic (foto's en berichtgeving) storm 23 februari 2020

01/07 00:30 Uiterwaarden stromen vol bij hoogwater

01/07 00:30 Harde wind veroorzaakt schade

01/07 00:30 Zware hagelbui trekt over Middelburg

01/07 00:30 Berichtgeving droogte en natuurbranden 2020

01/07 00:30 Zeldzaam ozongat boven de Noordpool

01/07 00:30 Tyfoon Harold raast over de eilandengroep Vanuatu

01/07 00:30 Wij googelen het weer

01/07 00:30 Vallende sterren Lyriden goed te zien

01/07 00:30 Lucht boven Kiev bijna meest vervuilde ter wereld door brand

01/07 00:30 Circa 6000 hectare aan natuurgebied verwoest door natuurbrand in Polen

01/07 00:30 Doden door tornado’s in het zuiden van VS

01/07 00:30 Zwart gat ontdekt dat met het blote oog te ‘zien’ is

01/07 00:30 SpaceX maakt zich klaar voor eerste bemande ruimtevlucht

01/07 00:30 Sonic boom reported as daylight fireball explodes over Washington state, U.S.

01/07 00:30 Schade door tornado's in het noorden van Mexico

01/07 00:30 Eerste orkaan van 2020, TC Ambo (Vongfong), komt aan land bij de Filipijnen

01/07 00:30 Inwoners Michigan geëvacueerd vanwege damdoorbraken

01/07 00:30 Amphan komt aan land in dichtbevolkte delta Bangladesh

01/07 00:30 Vaarwel, Hirlam

01/07 00:30 Lancering Crew Dragon van SpaceX succesvol

01/07 00:30 Aardverschuiving spoelt acht huizen weg in Noorwegen

01/07 00:30 Opvallend weinig tornado’s in mei in de VS

01/07 00:30 Tropische storm Cristobal aan land in het zuiden van de VS

01/07 00:30 Vliegtuigdata verwerkt tot wind- en temperatuurwaarnemingen

01/07 00:30 Grote bosbranden en recordhitte in Siberië

01/07 00:30 Zo heet dat je niet meer kunt kan dat?

01/07 00:30 De permafrost Is dat erg?

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres