Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Na blokkeert nieuwe geluidsnorm straks woningbouw?

28/10 16:15 - Na blokkeert nieuwe geluidsnorm straks woningbouw?
02-11-2020 Een overheid die mag beslissen of ze de kwalificatie ’zeer slecht leefklimaat’ negeert en toch huizen laat bouwen. Zijn daar de gevolgen wel goed van afgedekt, vraagt de bouwsector zich af. Laten we eens goed praten over wat we eigenlijk willen met Nederland, zegt bouwondernemer Hans van Norel.   Bouwbedrijven, architecten en een aantal provinciebesturen zijn ongerust over de aanscherping van de Omgevingswet. Die wet wordt in 2022 van kracht en bundelt 163 wetten en regels voor de leefomgeving. Dat moet betere en snellere besluitvorming opleveren. Maar, er staan ook nieuwe, strengere geluidsnormen in die ervoor kunnen zorgen dat(meer) gebieden het stempel 'slecht leefklimaat' of 'zeer slecht leefklimaat' kunnen krijgen. En daar is Hans van Norel  directeur-eigenaar – en derde generatie – van Van Norel Bouwgroep uit Epe én voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland Regio Oost, ongerust over. Weliswaar mogen overheden die leefmilieu-kwalificatie negeren, maar alleen als er volgens hen een hoger doel op het spel staat (zie kader Woningbouw kan prevaleren). 'Het zou kunnen, dat zou mij niet verbazen, dat bijvoorbeeld Amsterdam en omgeving de kwalificatie 'slecht leefmilieu' krijgt’, zegt hij. ‘Wat als de nabijgelegen gemeente Hoofddorp dan woningen wil bouwen onder de rook van Schiphol? Ik ben bang kunnen dat er dan mensen naar de Raad van State gaan en zeggen: dat kan niet, want Groot-Amsterdam is een 'slecht leefmilieu' volgens de overheidsnormen. Als de rechter daarin mee gaat, zet je van alles op slot. Het kabinet wil dat er tot 2030 zo'n 845.000 woningen bij komen. Je gaat je afvragen waar die dan kunnen komen.' Stapeling normen zou bedrijven moeten helpenDe passage in de omgevingswet waar de bouwers en Provincies zich zorgen over maken is opvallend genoeg bedacht ter bescherming van het bedrijfsleven. Door de aanscherping van luchtvaartgeluidsnormen moet voorkomen worden dat gemeenten zomaar woonwijken plannen in de nabijheid van bedrijventerreinen. Dit levert later namelijk vaak problemen op. Er wordt door de bewoners van de nieuwe wijk geklaagd over geluidsoverlast of over verkeersdrukte van en naar de bedrijven. Daarnaast komen bedrijven regelmatig in de moeilijkheden omdat zij niet meer kunnen uitbreiden wegens de nieuwe woonwijk. Brandbrief aan Ollongren over nieuwe geluidsnorm Nu is het nog zo dat je een geluidsnorm hebt voor vliegtuigen. En eentje voor industrie, voor wegen en voor het spoor. Na onderzoek over welbehagen en geluidsstress door het RIVM worden geluidsregels dus veel strenger. Luchtvaart gaat veel zwaarder meetellen in de cumulatie en dat is het probleem. De aangepaste regels volgen mede op adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat te veel omgevingsgeluid slecht is voor de volksgezondheid. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat ruim een derde van onze huizen op een te lawaaiige plek staan, volgens de WHO.   bouwsector heeft slechte ervaringen 'listige' oplossingen   De bouwsector en diverse gemeenten en provincies zien een bui van klachtenprocedures hangen. Ze hebben slechte ervaringen met een overheid die 'listig' op zoek gaat naar oplossingen. En met milieugroeperingen die de overheid aanklagen op basis van haar eigen woorden. Volgens Bouwend Nederland geven gemeenten ook aan dat de motivering lastig gaat worden. Het was deze zomer reden voor gemeenten en brancheorganisaties uit de Randstad om een brandbrief te sturen naar de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Wiebes (Economische Zaken). Zij kregen al snel steun van het bedrijfsleven en provinciebesturen in Oost-Nederland.   Stapelen normen maakt bouw nerveus 'In Nederland hebben een miljoen mensen last van geluidsstress. Na milieuvervuiling wordt dat gezien als het grootste probleem in de woonomgeving', zegt Van Norel. 'Ik snap heel goed dat je daar iets aan wilt doen. Op zich heb ik dan ook geen problemen met regels. Maar nu dreigen veel meer gebieden aangemerkt als gebieden met slecht geluidsklimaat.' Woningbouwbelang kan prevaleren boven geluidHet woningbouwbelang, in combinatie met zwaarwegende andere redenen, kan ertoe leiden dat het bevoegd gezag (gemeente, provincie) woningbouw aanvaardbaar acht, ook als het gecumuleerde geluid op die locatie als ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ wordt gekwalificeerd. Dat mag binnen de nieuwe Omgevingswet. Dan wegen andere redenen eenvoudigweg zwaarder. Bijvoorbeeld de vraag naar woningen in een specifieke gemeente, goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van allerlei voorzieningen of het tegengaan van verpaupering en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit vraagt om een lokale afweging en soms aanpassen van de ontwerpen.  Het is dat stapelen van normen en de Vlekkenkaart Geluid van het RIVM, waar Van Norel, de bouwbranche en provinciebesturen nerveus van zijn geworden. 'Ik vraag me af of er straks geen regels de wereld zijn ingeslingerd waar niemand de consequenties van overziet', vreest Van Norel. 'Als je alle mogelijke gevolgen bij elkaar optelt kan het effect wel eens lijken op wat er met de stikstofregeling PAS is gebeurd. Nu al zien we dat er alleen al in de Randstad, een gebied met veel luchtvaart, misschien 300.000 woningen niet gebouwd kunnen worden.' De aanvullingsregeling gaat gelden voor alle ontwikkelingen rond (regionale) vliegvelden. De gevolgen zijn dus nog groter, zegt Van Norel.    Impactanalyse moet duidelijkheid geven De brief van brancheorganisaties, provinciebesturen en gemeentes heeft inmiddels geleid tot overleg. De ministeries van Infrastructuur en Water en van Binnenlandse Zaken gaan samen met de koepelorganisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de Bestuurlijke Regie Schiphol een impactanalyse uitvoeren. Zo moet de aard van de problematiek en de mate waarin die kan voorkomen naar boven komen. Provincie Noord-Holland ook niet gerustVolgens gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland hebben de nieuwe geluidsnormen voor vliegverkeer  'desastreuze gevolgen en gaat daarmee het gebied de facto op slot.' Dat schrijft hij in een brandbrief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Mochten de nieuwe regels worden toegepast dan zal in gebieden rondom onder meer Amsterdam, Haarlemmermeer, de Zaanstreek en ook het Gooi onmogelijk worden nog huizen te bouwen. ‘Dit gaat spelen rondom alle vliegvelden, dus bijvoorbeeld ook bij Den Helder en Hilversum.’ Aardig detail, de provincie Noord-Holland stelde in augustus juist een bouwambassadeur aan om de woningbouw los te trekken. Volgens Van Norel zien moet even afstand genomen worden om de consequenties van eventueel negeren van geluidskwalificaties te onderzoeken. 'Laten we er niet naartoe gaan, dat we er straks een snelle oplossing doorheen moeten jakkeren', zegt hij. 'Waar dat toe leidt, merken we nog steeds in de milieudiscussie. Ik denk dat er ook een maatschappelijke discussie moet komen over zaken als waar willen we wonen. We willen gewoon heel veel in dit land: investeren in natuur, recreatie, vervoer, duurzaam wonen, betaalbaar wonen, geen milieuvervuiling. Hoe past dat allemaal in Nederland?'   Maak keuzes voor de inrichting van Nederland 'Zo’n integrale visie is een hele forse opdracht', erkent Van Norel. 'Het wordt een Poolse landdag. maar het moet gebeuren. Bij voorkeur onder leiding van een instantie als de SER of het Planbureau voor de Leefomgeving. In elk geval niet de politiek, als provincies onderling gaat het al mis. En áls er dan maatschappelijke keuzes gemaakt zijn, dan meten we ons eraan houden. Het wordt een soort super-Vinex, maar dan ook heel stevig. Voordat we het beseffen is bijvoorbeeld Amsterdam alleen voor de rijken. Dat is ook een keuze, maar we willen juist zorgen dat iedere Nederlander een betaalbare woning kan krijgen, ook in de Randstad.'   'we willen overal betaalbare woningen'    Van Norel is behoorlijk geschrokken toen het geluidsvoorstel is ingediend. 'Dit was voor mij helemaal nieuw', zegt hij. 'En van wat ik hoor, voor mijn collega’s ook. Het leeft pas sinds een maand of twee. Toen het RIVM onlangs becijferde dat 1 miljoen mensen last hebben van geluidsoverlast, is het besef gekomen dat hier een groot probleem op komst is.'   Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief. Niet Randstad versus de restIn juni schreven Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en nog 15 organisaties een brandbrief aan het kabinet. De gemeenten Amsterdam, Hoofdorp en de provincie Noord-Holland waarschuwden al eerder. Daarna werd duidelijk dat ook grote delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland last krijgen met de nieuwe normen. Niet allen de Randstad krijgt er een probleem bij, het gaat volgens de briefschrijvers bijvoorbeeld spelen rondom alle vliegvelden, dus mogelijk ook bij Maastricht, Eelde, Den Helder en Hilversum. De gemeenten Arnhem, Ede en Nijmegen sloten zich als medeondertekenaars aan bij een nieuwe brief aan de ministers. Lees meer over omgevingswet geluidsnormen woningbouw pas (programma aanpak stikstof) stikstof omgevingsvergunning investeringen bureaucratie Remko Ebbers redacteur Forum ebbers@vnoncw-mkb.nl +31 70 3490 163 ...


 
 

Meer over buitenland Europa

29/11 22:30  “Islamistische” terreurmilitie Boko Haram vermoordt 43 landarbeiders

29/11 21:30 Politie loop niet alleen in stadsdeel Järntorget in Göteborg

29/11 20:30 Propagandaposter . . .

29/11 20:30 Realistisch cynisme . . .

29/11 20:15  brexitoverleg gaat ook op zondag verder

29/11 19:30 Onze samenleving wordt ernstig bedreigd door het beestachtige moslimextremisme en de communistische multicultuur

29/11 19:30 VIDEO Sven-Ake “Van mens en machinatie”

29/11 18:45 Europa één . . .

29/11 18:30 Graffiti . . .

29/11 17:45  Het Zwarte Pietenjournaal (deel 3)

29/11 11:45 Corona-cartoon . . .

29/11 09:45 Fijne 1e Advent!

29/11 09:30 “GESCHIKT/ONGESCHIKT” . . .

28/11 18:45 Dagelijkse kosten € 300.000,-! Toerismebond stelt 6000 Afrikanen moeten hotels verlaten!

28/11 17:45 Eerste commonscongres in Vlaanderen, een terugblik

28/11 17:30 VIDEO Protest in Parijs tegen geplande veiligheidswet van de regering-Macron

28/11 16:30 VIDEO – Chef van RTL-West over heeft niets met gezond mensenverstand te maken (+ NL-vertaling!)

28/11 16:15 Broederstrijd in Korea

28/11 13:45 Orbán: George Soros is Europa’s grootste bedreiging

28/11 12:45 De demagogische vorsten “VanRossem” en “Hannibal”

28/11 12:30 VIDEO Café “Mediaoorlog in coronatijd”

28/11 09:30  SS-Obersturmbannführer M. Rutte

28/11 08:45 Zweden moet extra gevangenissen bijbouwen vanwege de enorme immigrantencriminaliteit

28/11 08:30 Gewoon aanklagen . . .

28/11 08:30 VIDEO “Geen angst”

28/11 08:30 BREAKING! . . .

27/11 19:45 “Wij van WC-eend adviseren WC-eend” . . .

27/11 18:30 Rutte en het World Economic Forum

27/11 17:45 18-jarige Leon Baten schrijft boek ‘Europees Verval’

27/11 17:30 We moeten in Nederland af van de islam, af van de EU(SSR), af van verraderlijke socialistische globalistische partijen

27/11 17:30  “Waarom liegen jullie?”

27/11 16:45 JOVD in verlegenheid om racistische en nazistische appjes

27/11 16:45 Nieuwe vrachtroute tussen Ierland en Frankrijk

27/11 16:30 Horeca zegt vertrouwen op in ‘Wij gaan 17 januari weer open’

27/11 16:15 Macron ontspoort, politie laat zich gaan

27/11 15:45 Rutte . . .

27/11 15:45 Verschillen in beloning niet van bovenaf dichten

27/11 15:45 Onderhandelaar blijven hard werken voor brexitdeal

27/11 15:45 Poolse opperrechter laakt inmenging Europees Parlement

27/11 15:45 Navalni pleit voor EU-sancties tegen Russische zakenlieden

27/11 15:30 ‘Waarom wordt premier Rutte niet per direct van zijn functie ontheven en gearresteerd?’

27/11 15:30 DUIDELIJK (99) . . .

27/11 15:15 Das europäische Kurzarbeitergeld ist ein Geschenk an die Konzerne

27/11 15:15 Kloof in beloning is niet van bovenaf te dichten

27/11 15:15 Europarlementariërs steunen voorstel bestuur FVD

27/11 14:45 RIVM-baas Van Dissel pakt ons ook al Kerst af

27/11 14:45 Dat zal ze leren!: Enschede gaat hardnekkige straatterreur aanpakken met fatsoenscartoons

27/11 14:45 'Kloof in beloning is niet van bovenaf te dichten'

27/11 14:15 Theatervoorstelling 'Knokken voor inclusie'

27/11 14:15 'Gelijke beloning

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres