Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.


 
 

Hoe vrij laat het D66 van Sigrid Kaag ondernemers?

03/03 14:15 - Hoe vrij laat het D66 van Sigrid Kaag ondernemers?
11-03-2021 Beste Sigrid Kaag, het verkiezingsprogramma van D66 zit barstensvol ambities en plannen. En moet leiden tot een frisse nieuwe start voor ‘Nederland na de crisis’. Dat spreekt ondernemers zeker aan, al denken we niet over alle oplossingen hetzelfde.   Maar liefst 208 pagina’s telt jullie verkiezingsprogramma. Er is duidelijk veel werk in gestoken, want jullie programma staat barstensvol plannen die ook vrij gedetailleerd zijn uitgewerkt. Variërend van ideeën over hervorming van het onderwijs en een circulaire toekomst voor Nederland tot een verdere uitwerking van Brexit.   ‘Een nieuw begin – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ heet het. Dat klinkt als een belofte, maar voor de zekerheid wordt er wel meteen een voorbehoud ingebouwd: de politieke realiteit van onder meer coalitievorming kan zomaar betekenen dat er water bij de wijn moet. Dat jullie het herstel uit de crisis aangrijpen om dingen waarover we toch al niet zo tevreden waren, aan te pakken, vinden ondernemers een goed idee. Net als jullie willen we Nederland goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat betekent dat we flink aan de slag moeten en investeringen moeten doen die Nederland groener en inclusiever maken én ons ook uit de crisis helpen. En daar hebben jullie – net als wij – veel ideeën over en plannen voor. Alleen of die ook allemaal gerealiseerd kunnen worden als jullie werkelijk alles dichtregelen, is de vraag. Jullie weten toch ook dat de regeldruk nu al hoog is. Doe daar dan niet nog eens een vracht extra bij. Dat werkt verstikkend.   'plannen genoeg, maar moet werkelijk alles dichtgeregeld worden?'   Jullie hebben oog voor ondernemers. In jullie verkiezingsprogramma wordt het woord ondernemer (bedrijf of werkgever) gemiddeld genomen op elke pagina wel een keer genoemd. Ondernemers met hun bedrijven, groot en klein zien jullie als motoren van de Nederlandse economie én samenleving. Met die erkenning zijn ondernemers uiteraard blij.   Dat jullie de Europese Unie een warm hart toedragen mag geen verrassing zijn, dat doet D66 al jaren. Toch doet het ondernemers goed dat jullie dit weer benadrukken. Wat onder meer tot uitdrukking komt in de wens lidmaatschap van de EU in de grondwet vast te leggen. Die wens delen we met jullie. Ondernemers weten als geen ander hoe belangrijk de EU is, omdat het rust en stabiliteit brengt, we er een groot deel van onze welvaart aan te danken hebben en de EU ook staat voor gedeelde waarden waaraan ook ondernemers enorm veel belang hechten. Al met al met al ontdekken we plussen maar ook wat minpunten in het verkiezingsprogramma van D66.  Drie goede punten uit het verkiezingsprogramma van D66:   Iedereen klaar voor de toekomst De arbeidsmarkt verandert continu schrijven jullie. Zo zullen er onder meer door robotisering en automatisering banen verdwijnen, maar er zal ook nieuw werk ontstaan. Daarom moeten we vol inzetten op onderwijs dat iedereen klaarstoomt voor de toekomst. Een prima plan natuurlijk, maar niet alleen de jeugd ook iedereen die nu al werkt of tijdelijk aan de kant staat, heeft zulk onderwijs (bij- of omscholing) nodig. We lezen in jullie programma dat jullie de noodzaak daar ook van inzien. Als het aan ondernemers ligt, zorgen we dat íedere Nederlander een basisniveau digi-vaardigheid heeft. Voor hun eigen werknemers nemen ondernemers hun verantwoordelijkheid en investeren ze daarin. Maar degenen die tijdelijk aan de kant staan mogen toch niet buiten de boot vallen? Met een nationaal programma om de hele beroepsbevolking hierbij structureel te betrekken zou echt iedereen geholpen zijn. Dat geldt overigens ook voor een ‘infrastructuur’ om medewerkers naar nieuw werk te helpen in tekortsectoren, nog voordat ze werkloos worden. Hoe je arbeidsrelatie ook is, iedereen wil bij verlies van haar of zijn baan zekerheid hebben over inkomen én zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat vinden jullie toch ook vast?   VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen wil er vol op inzetten: iedereen die werkloos dreigt te raken aan een nieuwe baan helpen. Lees hier meer over haar van-werk-naar-werk-offensief   De Nederlandse economie volledig circulair Wereldwijd zijn er steeds minder grondstoffen te verdelen en groeit de hoeveelheid afval. Dat is een model dat niet vol te houden is, schrijven jullie in je programma. Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. In dat uitgangspunt kunnen ondernemers zich vinden. Zoals jullie terecht opmerken is het een enorme opgave om de ambitie die Nederland zich heeft gesteld waar te maken.   In 2050 volledig circulair zijn, vergt veel van ondernemers én de consument. Die laatste wordt door jullie weleens een beetje uit het oog verloren. Alsof ondernemers alleen verantwoordelijk zijn voor inzameling en hergebruik en er ook als enigen de rekening voor moeten betalen. Er staan interessante ideeën in jullie programma om ervoor te zorgen dat we in 2050 ook echt een circulaire economie hebben. Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen bijvoorbeeld door Europese normen in te voeren voor het percentage hergebruikt materiaal dat producten moeten bevatten, is daar een van. Ook stimuleren om bij het ontwerp van producten al rekening te houden met later hergebruik van de onderdelen is een goed idee. Net als het zogenoemde ‘recht op reparatie’. Maar zorgen jullie dan ook dat de producent niet aansprakelijk is als een beunhaas de reparatie uitvoert en een product niet meer veilig is?   Ook interessant om nog eens over door te praten, zijn jullie ideeën voor een zogenoemd materialenpaspoort voor gebouwen en een digitaal productpaspoort voor alles wat er verder op de markt gebracht wordt. Want in een circulaire economie moet wel duidelijk zijn uit welke onderdelen en installaties een gebouw of product bestaat en hoe die te recyclen zijn bijvoorbeeld. Het is een gigantische operatie om dat allemaal te inventariseren. En als je ondernemers echt mee wil krijgen, praat dan met ze en denk na over oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn. En sluit aan bij registratiesystemen die we al hebben bijvoorbeeld voor gevaarlijke stoffen. Want niemand zit te wachten op dubbel werk.   Grondstoffen hergebruiken? Er zijn zoveel ondernemer die dat willen doen. Maar aan al die goede plannen, staan nog wel wat regels in de weg. Als een nieuw kabinet dat nou eens op zou lossen. Zo kan er snelheid komen in de circulaire economie   Het Rijk bemoeit zich weer met ruimtelijke inrichting Wonen, werken, voedsel produceren, ondernemen, recreëren en reizen: we willen het allemaal op ons beperkte grondgebied. We concurreren om de schaarse vierkante meters in Nederland. Elke claim op schaarse ruimte gaat ten koste van een ander doel, schrijven jullie terecht. Dat is ook precies waarover ondernemers zich zorgen maken. Want hoe zorg je dat de balans goed blijft en er in de juiste dingen wordt geïnvesteerd? Net als wij willen jullie graag dat de nationale overheid weer een grotere rol gaat spelen en de grote lijnen uittekent. Om te bedenken waar de 1 miljoen extra woningen die we nodig hebben worden gebouwd. Hoe we zorgen dat we de bereikbaarheid met openbaar vervoer verbeteren én ook ruimte maken voor ondernemen en natuur. Dat zijn ook keuzes die horen bij de nationale overheid, die als enige een overzicht over het geheel heeft en rekening kan houden met de belangen van heel Nederland. Wie is Sigrid Kaag?In leeftijd is Sigrid Kaag met haar 60 jaar de nestor van het gezelschap lijsttrekkers. In september vorig jaar werd ze als lijsttrekker van D66 verkozen. Ze studeerde Arabische taal en filologie, Midden-Oostenstudies, internationale betrekkingen en politiek en economie van het Midden-Oosten aan verschillende universiteiten. Daarna ging ze aan de slag bij Shell en later als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties. Tot ze in 2014 minister voor Buitenlandse Handel werd, was ze Special Coordinator van de Verenigde Naties in Libanon. Haar motto: ‘Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet.’ Ondernemers zien dat wel zitten, een minister van Ruimte die de keuzes maakt en investeert, zodat een Nederland hebben waarin we betaalbaar kunnen wonen, kunnen reizen en werken en waarin ook voldoende ruimte is voor de natuur.   Het artikel gaat verder na de foto Het D66 van Sigrid Kaag lijkt meer van de stok dan van de wortel. De vraag is of je met die stok nou echt zoveel bereiktFoto: Rijksoverheid En 3 minder goede plannen uit het verkiezingsprogramma van D66   Gelijkwaardigheid op de werkvloer moet, maar zo regel je dat niet Nog altijd hebben geslacht, geaardheid, leeftijd en je achtergrond invloed op je kansen op de werkvloer. En dat willen jullie aanpakken. Terecht natuurlijk, want ook ondernemers vinden dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn. Dat gelijk werk in principe gelijk beloond moet worden. Dat ondernemingen niet mogen discrimineren. En dat we juist diversiteit moeten stimuleren omdat iedereen daarbij wint.   Dat we daar keihard mee aan de slag moeten, daarvan zijn ondernemers echt overtuigd. Alleen al omdat we ieders talent hard nodig hebben. Toch spreekt uit het programma van D66 vooral wantrouwen. Er moeten extra regels komen, certificering, boetes en controlerende autoriteiten. Hoe gaat dat helpen om de problemen bij de wortel aan te pakken en ondernemers te helpen bewust te worden van hun eigen vooroordelen en ingebakken patronen? Wij geloven meer in praktische handreikingen en samenwerking met werknemers om een einde te maken aan discriminatie, ongelijke behandeling en beloning. Omdat je daarmee een veel grotere groep écht in beweging zet en veel meer bereikt.   Vooroordelen, automatismen, ze spelen een rol als je nieuwe mensen werft, stagiaires zoekt en soms ook in de manier waarop je als ondernemer tegen medewerkers aankijkt. Daarom is het hard nodig je daarvan bewust te worden. En daar is de website diversiteitopdewerkvloer.nl nou precies op gericht.   Waarom sociale ondernemingen een status aparte geven? Volgens D66 zou het lastig zijn om als sociale onderneming aan de slag te gaan. En daarom ‘verdienen’ deze ondernemingen een eigen rechtsvorm. Eerlijk gezegd verbaast ons dat een beetje. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort tot de core business van bedrijven. Waarom zou een bepaalde groep ondernemers daar een status aparte voor moeten krijgen? En voorrang verdienen bij aanbestedingen van de overheid? Wie bepaalt dan wanneer je een sociale ondernemer bent? Aan welke criteria moet je dan voldoen? Het klinkt heel sympathiek, maar in plaats van een nieuw etiketje te plakken op wat de meeste ondernemers al jaren doen, kunnen we onze energie beter steken in het stimuleren en helpen van degenen die nog niet zover zijn. En zorgen dat elk bedrijf onderneemt met oog voor mens, klimaat en natuur. Dat zet meer zoden aan de dijk.   Lees ook deze column eens: Sociale ondernemingen aparte status? Waarom dat onderscheid echt niet nodig is   Groene keuzes gaan lonen, maar moet dat echt zo? Jullie willen strijden voor een beter klimaat staat in jullie programma. Met ambitieuze doelen voor CO2-reductie en meer. Eén van de maatregelen die jullie ook voorstellen is het verschuiven van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. Zo gaat een groene keuze lonen en wordt werken aantrekkelijker stellen jullie. Dat klinkt sympathiek natuurlijk. In jullie strijd voor een beter klimaat vinden jullie ondernemers aan jullie zijde. Ook wij willen ons daarvoor inzetten. Maar allerlei nieuwe fiscale maatregelen optuigen om vervuilend gedrag af te straffen, is dat echt een goed idee? Dat leidt weer tot een nodeloos ingewikkeld belastingstelsel, waar jullie juist – net als wij trouwens – een einde aan willen maken.   Ons belastingstelsel wordt vaak ingezet om burgers en bedrijven tot bepaald gedrag te dwingen. Terwijl we allemaal weten dat dit vaak niet de meest effectieve methode is. Als jullie vervuilend gedrag niet willen, stimuleer dan juist goed gedrag. Een wortel voorhouden werkt doorgaans beter dan de stok.  Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemersIn de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart analyseert opinieblad Forum de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die nu een coalitie vormen en de volgens de peilingen andere grootste partijen: VVD, D66, CDA en CU en PvdA, GroenLinks, SP en PVV. Volg de wekelijkse serie via www.vno-ncw.nl/forum  Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief. Lees meer over verkiezingen TK2021 d66 omscholing circulaire economie ruimtelijke ordening diversiteit discriminatie sociale ondernemingen fiscale vergroening Jiska Vijselaar eindredacteur Forum vijselaar@vnoncw-mkb.nl +31 70 3490 164 ...


 
 

Meer over buitenland Europa

11/04 22:30  Onuitwisbare indruk . . .

11/04 21:30 Lavrov wordt We kunnen niet meer op het Westen vertrouwen

11/04 21:15  'Turkije schoffeerde Von der Leyen opzettelijk'

11/04 21:15 AstraZeneca negeert klachten Brussel over leveringen coronavaccin

11/04 20:45 “Laboratoria in VS kunnen in niet één van 1500 positief getesten Covid-19 vinden”

11/04 20:30 Donderslag in Rechtbank heft mondkapjes- en testplicht op scholen op!

11/04 18:30 Bedreigend Zo meedogenloos is de gezondheidsdictatuur in Spanje!

11/04 16:45 Onthullende verklaring van WHO-klokkenluidster over de corruptie en buitensporige macht van Bill Gates binnen de WHO en GAVI

11/04 16:45 Er is geen sprake van islamisering . . .

11/04 16:30 Halsema vond negergrap ‘hilarisch’

11/04 15:30 Onze kinderen . . .

11/04 14:45 Parkeerplaats voor vrouwelijke fractieleden van D66 . . .

11/04 14:45 Pleidooi pro Leopold II

11/04 14:30  Rode zone, maar honderden moslims in illegale moskeeën

11/04 13:45 LONGREAD – Erdoğ De nieuwe islamitische supermacht?

11/04 11:15 Europese stoelendans in Ankara

11/04 10:45 Servië: Duitse ambassadeur in Belgrado rechtvaardigt NAVO-luchtaanvallen van 1999

11/04 09:30 Nobelprijs voor de Vrede . . .

11/04 09:30 WTF!? Hoofddocent Milieurecht Arie ‘Olifant, leeuw en hyena horen in Europese natuur’

10/04 22:30 Geef mij maar een spray, beste Bill

10/04 20:45  AfD haalt in peiling de CDU in

10/04 20:15 Philip, een racistische ‘grapjas’

10/04 19:45 Europese Commissie wil wederzijdse extra importheffingen met VS opschorten

10/04 19:45 Ierse premier waarschuwt voor 'terugval' in Noord-Ierland

10/04 19:45 EU-president slaapt slecht na 'sofagate' Von der Leyen

10/04 19:45 'Coronaherstelfonds EU doet niet onder voor steunpakket Biden'

10/04 19:45 EU-leiders veroordelen moord op Griekse misdaadjournalist

10/04 18:30 Onmacht en tegenmacht

10/04 17:45 Texas zonder corona Recordaantal minder nieuwe besmettingen!

10/04 16:30 Een volledig democratische staatsgreep

10/04 16:15 Le Pen president? En de republikeinse reflex dan

10/04 15:45 VIDEO (RT): Leden van “Police for Freedom” Nederland demonstreren tegen Covid-uitgaansverbod

10/04 15:30 Het kabinet-Rutte is de grootste schuldige van de islamisering van Nederland

10/04 14:45 IMF waarschuwt voor slechte kwaliteit NL onderwijs

10/04 14:30 Formaldehyde . . .

10/04 13:45 Europa in de Zuidelijke landen lokken thuiswerkers met zon en leven

10/04 13:30 Staatsmacht . . .

10/04 12:30 Wetenschapper “We importeren migranten met een te laag IQ”

10/04 11:45 Kinderlijke, naïeve onwetendheid . . .

10/04 11:30 Sigrid Kaag zadelt Nederland op met Rutte, maar redt heel “€ 72 miljoen naar schuldverlichting en vaccins!”

10/04 10:30 NCTV volgt heimelijk burgers op sociale media

10/04 09:45 Alle culturen gelijk…

10/04 03:15  Wat is links?

09/04 23:45 Europese stoelendans in Istanbul

09/04 20:30 VIDEO Tijd voor complottheorieën

09/04 19:45 Paus Franciscus roept in een brief aan de globalistische financiële top op tot ‘mondiaal bestuur’ en ‘universele vaccins’

09/04 18:15 Verkiezingen in groot rechts, klein links

09/04 17:45 Kroatische straatnamen met nazi-stank

09/04 17:30 De NAVO beëindigt de oorlog in de Oekraïne als een brandstichter die het vuur blust

09/04 17:15 Brussel wil nog eens 1,8 miljard coronavaccins in 2022 en 2023

 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord