Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.


 
 

PACAS zuivering op awzi Nieuwe Waterweg...

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een PACAS-installatie bouwen op awzi Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Deze gaat bestrijdingsmiddelen zuiveren uit het restwater van de...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

ADS Groep bouwt conventioneel...

De ADS Groep bouwt voor waterschap Noorderzijlvest de nieuwe rwzi Gaarkeuken. Er komt een conventioneel zuiveringssysteem met een Rotoflow beluchtingstank. Het bedrijf gaat dit jaar aan de slag met...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 
 
 
 
 

Test met nieuw anammox -concept op...

Een proef met een tweetraps pilotinstallatie op rwzi Simmern in Duitsland om een nieuw anammox-concept te testen is mislukt. Doel was om aan te tonen dat anammox-bacteriën ook op lage...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Opposities dringen bij BBB en Water...

Bij de waterschappen met een coalitieakkoord tussen BBB en Water Natuurlijk drong de oppositie aan op meer ambitie. Beide partijen vinden het daarvoor te vroeg en willen eerst meer zicht krijgen op...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 
 
stichting-natuur-&-milieu

Stichting Natuur & Milieu

 
 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord