Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Wim Gebrek aan nationale regie in...

Bij de kwaliteitsborging bij bodemintermediairs (kwalibo) is een gebrek aan nationale regie. De overheid is te ver af komen te staan van private zelfregulering. “Er is een ‘hoeder’...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Deltaprogramma 2021: Water als...

Het nieuwe Deltaprogramma windt er geen doekjes om. Alleen door klimaatadaptatie onderdeel te maken van alle fysieke ingrepen in het land blijft Nederland op termijn veilig en leefbaar. “Er...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 
 
 
 
waddenzee

Waddenzee

 
 

Fysisch-chemisch proces goed...

Een set fysisch-chemische scheidingstechnieken blijkt een goed alternatief voor het zuiveren van rioolwater zonder gebruik te maken van actief slib. Een pilot met het koppelen van een serie...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Fase 2 voor opknapbeurt...

DORDRECHT – De rioolwaterzuivering van Dordrecht aan de Baanhoekweg wordt opgeknapt. In de tweede onderhoudsfase wordt de grote slibtank schoongemaakt en worden 11.000 beluchtingsschotels...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 
 
 
 
 
 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres