Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.
Wetsus en NHL Stenden Hogeschool openen...

Cees Buisman, lid van de raad van bestuur van Wetsus, en Erica Schaper, bestuursvoorzitter van NHL Stenden, openden 18 april een nieuwe onderzoeksfaciliteit op de WaterCampus in Leeuwarden. In het...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Subsidie voor agrariërs die...

Agrariërs opgelet! Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, per 1 mei 2019 weer open...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 

Natuur en Techniek

 
 
 
 

Grondwaterzuivering voor Casino in...

Aquest Colsen heeft voor het “Grand West Casino” in Kaapstad, Zuid-Afrika een grondwaterbehandeling gerealiseerd voor de productie van drinkwater. Door de aanhoudende droogte was de...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Waterschap Vallei en Veluwe stelt plan...

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan voor een biologisch waterzuiveringssysteem in De Glind voor vijf jaar stilgezet. De biologische zuivering is niet alleen vier keer zo duur als een normale...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 
 
 
 
 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord

 

kranten Regionaal nieuws

 

kranten Actueel nieuws

 

Google

 

weer Weer

 

verkeer Verkeer

 

nieuwsbrief Nieuwsbrief

Emailadres