Headlines 24.nl verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer.

Tevens kunt u inloggen om uw eigen nieuws pagina samen te stellen en zo alleen het nieuws te zien dat u interesseert.


 
 

Drinkwaterbedrijven en waterschappen...

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Glyfosaatverbod Vechtstromen geldt dit...

Pachters van Waterschap Vechtstromen mogen op een klein deel van de pachtgronden straks geen glyfosaat meer gebruiken. Dat besloot het algemeen bestuur 20 februari na een motie van de Algemene...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
 

Gefladder

 
 
 
 
 

Storing waterzuiveringsinstallatie...

De storing in de chloordioxideinstallatie bij de waterzuiveringsinstallatie van Evides in Spijkenisse van 19 februari heeft de kwetsbaarheid van de procesindustrie in de regio Rijnmond bij de uitval...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 

Digitaal en toch low-cost

Digitaal en toch low-cost – Sensoren met een extreem hoge nauwkeurigheid hebben niet voor alle toepassingen een meerwaarde. Maar de extreem hoge stabiliteit daarentegen, die is wel voor alle...

Waterforum

Rubriek wetenschap

 
dier-en-natuur

Dier en Natuur

 
 
 
 
 
 

login Member login

Emailadres

Wachtwoord